Garanție și Conformitate


 

 

Dispoziţii generale


 

 


Următorii termeni se definesc astfel(Legii nr. 449/2003):

Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în cadrul contractelor care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Produs - bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă;

Vânzător - persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale, comercializează produse în condiţiile unui contract încheiat cu consumatorul; htPhone.ro

Garanţie - orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

Reparare - în caz de lipsă de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare;

Viciu ascuns - deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare;

Durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.

Contract - contractul încheiat la distanță între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană.

Conținut - toate informațiile care pot fi vizualizate sau altfel accesate pe site prin intermediul unui dispozitiv electronic.

Newsletter - "buletin informativ" este o forma de publicatie periodica trimisa prin e-mail,SMS celor abonati la ea privind Bunurile sau serviciile aflate in oferte/campanii desfășurate de vânzător, fără nici un angajament din partea acestuia (vânzătorului).

Specificații - reprezintă o descriere a bunurilor și serviciilor așa cum sunt detaliate în descrierea acestora.

Tranzacție - aceasta începe cu prima instrucțiune SQL executată și se încheie în momentul în care efectele tranzacției sunt salvate sau sunt derulate înapoi. Incasare sau rambursare prin utilizarea serviciilor de carduri agreat de vânzător.

Cumpărător - persoană fizică/juridică sau orice altă entitate care care efectuează o comandă sau înregistrează un cont pe site.

Client - orice persoană fizică/juridică

Utilizator - orice cumpărător care este inregistrat pe site, care atunci când a creat contul si-a dat acordul privind clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont - este o secțiune din site care este formată din o adresă de e-mail și parolă, prin care cumpărătorul poate transmite

Comenzii - Aceasta conține informații privind Cumpărător/Client și istoricul acestuia (comenzi,facturii fiscale, etc)

Lista dorințelor - permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze liste și transmite vânzătorului această intenție (cumpărătorul/utilizatorul este posibil să fie contactat de vânzător atunci când produsul revine în stoc sau oferte comerciale)

Site - domeniul și subdomeniile www.htPhone.ro

Comandă - reprezintă un document electronic transmis de Cumpărător vânzătorului prin care îl informează pe acesta privind intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe site

Bunuri - orice produse care urmează a fi furnizate de Vanzător, Cumpărătorului ca urmare a Comenzi

Campanie - expunerea în sopuri comerciale a bunurilor, având un stoc limitat definit și o perioadă stabilită de vânzător.

  

 Garantia produselor comercializate de HtPhone.ro

 

 

 Toate produsele vandute si livrate de HtPhone.ro beneficeaza de garantie conform legislatiei in vigoare dar si a politicilor comerciale ale producatorilor. Asiguram reparatia gratuita in termenul garantiei.

 

 Certificatul de garantie

Certificatul de garantie se va regasi in cutia produsului primit. Produsul se trimite in service insotit de certificatul de garantie al acestuia.

 

Produsele cu certificat de garantie emis de producator

 

Certificatul de garantie emis de distribuitor vor fi primite in format tiparit in cutia produsului sau lipit de exteriorul cutiei. Pentru a beneficia de garantie este necesara pastrarea certificatului, daca va fi nevoie.

 

Pentru produsul defectat in perioada de garantie, reparatia este asigurata de reteaua de service autorizata a distribuitorului/producatorului, in centrele specificate pe certificatul primit. Poti sa duci produsul defect la cel mai apropiat centru de service mentionat pe inertificat, acesta va prelua intreaga responsabilitate a garantiei.

 

Conditiile de acordare pot varia in functie de producator si stabilite de fiecare producatro, la nivel national.

 

Produsele resigilate

Perioada de garantie este specificata pentru fiecare produs in certificatul de garantie. Toate produsele resigilate sunt insotite de certificatul de garantie in format tiparit.

 

Daca nu ai primit certificatul de garantie in pachetul primit te rugam sa ne anunti in cel mult 72 ore de la primire, prin e-mail: comenzi@htphone.ro

Repararea produselor cu certificat de garantie

 

Va rugam sa ne instintati prin e-mail: comenzi@htphone.ro intentia de a trimite produsul in service. Unde mentionati: datele dvs. de indentificare (Nume, Prenume, Numar factura, unitatea de service din certificatul de service), defectul produsului achizitionat.

In aproximativ 2 zile va veni curierul sa ridice produsul. Te rugam sa ambalezi produsul corespunzator inainte de a-l preda curierului. Ridicarea produsului este gratuita.

In maxim 15 zile produsul va fi reparat si urmeaza de a fi inapoiat, tot prin curier, gratuit.

 

Produsele se pot duce chiar si personal in service daca doresti asta.

 

Daca toate conditiile din certificatul de garantie au fost respectate si produsul nu poate fi reparat, il vom inlocui sau returnam contravaloarea acestuia.

 

Dupa ce produsul a fost reparat, perioada de garantie va fi prelungita cu cuantumul zilelor necesare reparari produsului (din momentul in care a ajuns in service si pana cand a fost reparat).

 La telefoanele mobile noi achizitionate: persoanele fizice beneficeaza de 24 luni garantie si persoanele juridice beneficeaza de 12 luni. 

 

      Informații despre garanția comercială limitată a produselor comercializate de TRANSILVANIA SMART PHONE S.R.L.

     Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

 1. corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
 2. corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 3. corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
 4. fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

 

 

   Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

 

 

  Toate produsele comercializate beneficează de garanție comercială limitată. Aciasta, indiferent de termenul oferit, nu acoperă următoarele:

 •  Uzura normală a produsului (incluzând, dar fără a se limita la acestea, uzura lentilelor de cameră, a acumulatorului sau a afișajului, etc.);
 •  Defectele cauzate de manevrarea brutală (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, defectele cauzate de obiecte ascuțite, de îndoire, comprimare sau cădere, etc.);
 • defectele sau stricăciunile cauzate de utilizarea incorectă a produsului, inclusiv de nerespectarea instrucțiunilor date de producător;
 • Defectele sau presupusele defecte cauzate de utilizarea produsului cu produse, accesorii, software și/sau servicii care nu sunt create sau furnizate de producător, și nici defectele cauzate de utilizarea produsului în alt scop decât cel pentru care a fost conceput;
 • Garanția înceteaza să mai fie executorie dacă produsul a fost deschis, modificat sau reparat de o altă entitate decât centrele autorizate de service, dacă este reparat cu piese neautorizate sau dacă numărul de serie al produsului, codul de dată al accesoriului au fost îndepărtate, șterse, au devenit greu lizibile sau au fost modificate în orice fel;
 • garanția încetează să mai fie executorie dacă produsul a fost expus la umezeală, la condiții extreme din punct de vedere termic sau al altor factori de mediu, la treceri bruște de la o stare termică sau de mediu la alta, la coroziune, la oxidare, daca a intrat în contact cu alimente, cu lichide sau cu produse chimice, sau dacă a fost depozitat în condiții neconforme cu cele specificate de producător.

 

 

     Se consideră produse conforme cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

 •  Corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului.
 • corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelasi tip; fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului;
 • cumpărătorul are dreptul să ceară fie repararea produsului, fie înlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a prețului ori rezoluțiunea contractului, în condițiile legii și celor enumerate în Certificatul de Garanție și Conformitate;
 •  Orice reparare sau înlocuire a produsului în perioada de garanție va fi rezolvată într-o periodă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice;
 • consumatorul poate solicita o reducere de preț sau rezoluțiunea contractului dacă agentul economic nu poate nici repara și nici înlocui produsul, dacă nu poate efectua remedierea într-o perioadă rezolnabila de timp sau dacă nu a realizat repararea fără un inconvenient semnificativ pentru consumator;
 • perioada de nefuncționare datorată lipsei de conformitate a produsului prelungește în mod corespunzător termenul de conformitate; în acest sens se va face mentiune în Certificatul de Garanție și Conformitate;
 •  în cazul înlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa nouă devine proprietatea beneficiarului, iar piesa defectă trece în proprietatea vânzătorului.

 

 

 

Excluderi și limitări ale Garanției și Conformității

 

 

 

      Vânzătorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform conform opțiunii consumatorului dacă acesta este imposibilă sau disproportionată în comparație cu soluții alternative care sunt disponibile tinand cont de valoarea produsului fara defect sau de importanta lipsei de conformitate si dacă ar putea fi realizată o reparație alternativă fără un inconvenient semnificativ penstru consumator.

     Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este minora.

     Nu se consideră a fi lipsa de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

     Produsele consumabile (cartușe de imprimanta) și accesoriile (cabluri, căști, huse, stylus, foli de protectie, etc.) nu beneficiază de garanție - vă rugăm să verificați buna funcționare a acestora în momentul achiziționării.

     Garanția nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucțiunile de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentația însoțitoare și cum au fost prezentate la predarea produsului.

    Problemele de natură software (legate de sistemul de operare, aplicații, etc.) nu fac obiectul garanției, rezolvarea acestora presupunând achitarea de către client a tarifelor de service în vigoare.

    Nu se acordă garanție pentru defectele generate de șocuri mecanice sau de fluctuații/vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzătoare, umezeală excesivă, lichide, praf, temperaturi necorespunzătoare, etc.).

   Garanția nu acoperă cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos (cu excepția cazului în care acesta este efectuat de firma noastră), accidente, trăznet, inundație, foc etc.

   Garanția se pierde în cazul în care produsul prezintă intervenții din partea unor persoane neautorizate de vânzător.

  Garanția se pierde dacă tipul sau seria de pe produs au fost modificate, șterse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile

  Pachetele software beneficiază de garanție numai în ceea ce privește integritatea programelor pe mediul de stocare. Eventualele defecte ale acestora se semnalează în maxim 30 zile de la livrare.

   Garanția nu acoperă în nici o situație eventualele pierderi de informații datorate defectării produselor, iar furnizorul nu răspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. Înainte de a va prezenta la punctul autorizat de service, efectuați copii de siguranță ale datelor personale.

  Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

   În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

   O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

 •  valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
  importanţa lipsei de conformitate;
 • dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator. 

   O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.
   Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

    În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

   Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

 • dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie

 

 

  
   

   Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

   Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

   În cazul ridicarii unui colet deteriorat, implicit a produselor conținute în acesta, fără a încheia proces verbal cu agentul curier, NU se va oferi Garanție produselor; fără a încheia proces verbal cu agentul curier.

 Oferim Garanție numai în cazul în care produsele au sigiliile de garanție întregi, astfel vă rugăm să probați produsele înainte de a înlatura sigiliile și foliile protectoare și înainte de a le monta.

  Produsele defecte vor fi reparate sau înlocuite cu aceleași produse și nu pot fi scazute sau înlocuite cu produse diferite. Ne rezervăm dreptul de a alege variantele/a cea mai puțin costisitoare de rezolvare a retururilor.

  S.C. Transilvania Smart Phone S.R.L. NU își asumă răspunderea pentru defecțiunile produselor, provenite ca urmare a folosirii de catre dumneavoastră în necunoștință de cauză, sau montarii necorespunzatoare a produselor. 

 

Garanția este valabilă doar pe teritoriul național.