Sistem electrolitic de produtie a hipocloritului de sodiu pentru dezinfectie electrolitica (electroliza)